Rogers Blogg

Rogers Blogg

Min Blogg

En liten blogg om Arbete och Fritid, Familj och skeenden i samhället. Mest kanske tänkt för biodling som "logg" för allt som sker med mina bin

Val

Skeenden i samhälletPosted by Roger 2010-09-26 11:22
80 % valdeltagande, dvs. 1,2 Miljoner gick aldrig dit.


Vi hade 1800 konstiga handskriva röster


Sedan avgörs valet på 7 personer i Värmland och 9 i Göteborg (!)