Rogers Blogg

Rogers Blogg

Min Blogg

En liten blogg om Arbete och Fritid, Familj och skeenden i samhället. Mest kanske tänkt för biodling som "logg" för allt som sker med mina bin

Årsmöte

BiodlingPosted by Roger 2009-11-14 18:12

Hemma från årsmötet

Ca. 20 personer deltog

jag blev vald till suppleant på 2 år.

Vi skall flytta hemsidan från Telia till annat hotell och
undersöka närvaron på lillerud till nästa sommar.